Changeset 299


Ignore:
Timestamp:
08/26/05 06:54:55 (15 years ago)
Author:
gocher
Message:

Ticket #456: Added Polish translation file
ImageManager? de.js: prepare mistake in Changeset 294

Location:
trunk
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/lang/pl.js

  r60 r299  
  11// I18N constants 
  2  
  32// LANG: "pl", ENCODING: UTF-8 
  4  
  5  
   3// translated: Krzysztof Kotowicz, http://www.eskot.krakow.pl/portfolio/, koto@webworkers.pl 
  64{ 
  75  "Bold": "Pogrubienie", 
  86  "Italic": "Pochylenie", 
  9   "Underline": "Podkreœlenie", 
  10   "Strikethrough": "Przekreœlenie", 
   7  "Underline": "Podkreślenie", 
   8  "Strikethrough": "Przekreślenie", 
  119  "Subscript": "Indeks dolny", 
  1210  "Superscript": "Indeks górny", 
  1311  "Justify Left": "Wyrównaj do lewej", 
  14   "Justify Center": "Wyœrodkuj", 
   12  "Justify Center": "Wyśrodkuj", 
  1513  "Justify Right": "Wyrównaj do prawej", 
  1614  "Justify Full": "Wyjustuj", 
   
  2523  "Insert/Modify Image": "Wstaw obraz", 
  2624  "Insert Table": "Wstaw tabelę", 
  27   "Toggle HTML Source": "Edycja WYSIWYG/w Ÿródle strony", 
   25  "Toggle HTML Source": "Edycja WYSIWYG/w źródle strony", 
  2826  "Enlarge Editor": "Pełny ekran", 
  2927  "About this editor": "Informacje o tym edytorze", 
  3028  "Help using editor": "Pomoc", 
  31   "Current style": "Obecny styl" 
   29  "Current style": "Obecny styl", 
   30  "Undoes your last action": "Cofa ostatnio wykonane polecenie", 
   31  "Redoes your last action": "Ponawia ostatnio wykonane polecenie", 
   32  "Cut selection": "Wycina zaznaczenie do schowka", 
   33  "Copy selection": "Kopiuje zaznaczenie do schowka", 
   34  "Paste from clipboard": "Wkleja zawartość schowka", 
   35  "Direction left to right": "Kierunek tekstu lewo-prawo", 
   36  "Direction right to left": "Kierunek tekstu prawo-lewo", 
   37  "Remove formatting": "Usuń formatowanie", 
   38  "Select all": "Zaznacz wszystko", 
   39  "Print document": "Drukuj dokument", 
   40  "Clear MSOffice tags": "Wyczyść tagi MSOffice", 
   41  "Clear Inline Font Specifications": "Wycisz bezpośrednie przypisania czcionek", 
   42  "Split Block": "Podziel blok", 
   43  "Toggle Borders": "WłĠ
   44cz / wyłĠ
   45cz ramki", 
   46 
   47  "— format —": "— Format —", 
   48  "Heading 1": "Nagłówek 1", 
   49  "Heading 2": "Nagłówek 2", 
   50  "Heading 3": "Nagłówek 3", 
   51  "Heading 4": "Nagłówek 4", 
   52  "Heading 5": "Nagłówek 5", 
   53  "Heading 6": "Nagłówek 6", 
   54  "Normal": "Normalny", 
   55  "Address": "Adres", 
   56  "Formatted": "Preformatowany", 
   57 
   58  //dialogs 
   59  "OK": "OK", 
   60  "Cancel": "Anuluj", 
   61  "Path": "ŚcieÅŒka", 
   62  "You are in TEXT MODE.  Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "Jesteś w TRYBIE TEKSTOWYM. UÅŒyj przycisku [<>], aby przełĠ
   63czyć się na tryb WYSIWYG.", 
   64  "The Paste button does not work in Mozilla based web browsers (technical security reasons). Press CTRL-V on your keyboard to paste directly.": "Przycisk Wklej nie działa w przeglÄ 
   65darkach Mozilla z uwagi na ustawienia bezpieczeństwa. Naciśnij CRTL-V, aby wkleić zawartość schowka.", 
   66 
   67  "Alignment:": "Wyrównanie:", 
   68  "Not set": "Nie ustawione", 
   69  "Left": "Do lewej", 
   70  "Right": "Do prawej", 
   71  "Texttop": "Góra tekstu", 
   72  "Absmiddle": "Absolutny środek", 
   73  "Baseline": "Linia bazowa", 
   74  "Absbottom": "Absolutny dół", 
   75  "Bottom": "Dół", 
   76  "Middle": "Środek", 
   77  "Top": "Góra", 
   78 
   79  "Layout": "Layout", 
   80  "Spacing": "Spacjowanie", 
   81  "Horizontal:": "Poziome:", 
   82  "Horizontal padding": "Wcięcie poziome", 
   83  "Vertical:": "Pionowe:", 
   84  "Vertical padding": "Wcięcie pionowe", 
   85  "Border thickness:": "Grubość obramowania:", 
   86  "Leave empty for no border": "Bez ramek - zostaw puste", 
   87 
   88  //Insert Link 
   89  "Insert/Modify Link": "Wstaw/edytuj odnośnik", 
   90  "None (use implicit)": "Brak", 
   91  "New window (_blank)": "Nowe okno (_blank)", 
   92  "Same frame (_self)": "Ta sama ramka (_self)", 
   93  "Top frame (_top)": "Główna ramka (_top)", 
   94  "Other": "Inne", 
   95  "Target:": "Okno docelowe:", 
   96  "Title (tooltip):": "Tytuł (tooltip):", 
   97  "URL:": "URL:", 
   98  "You must enter the URL where this link points to": "Musisz podać URL, na jaki będzie wskazywał odnośnik", 
   99 
   100  // Insert Table 
   101  "Insert Table": "Wstaw tabelę", 
   102  "Rows:": "Wierszy:", 
   103  "Number of rows": "Liczba wierszy", 
   104  "Cols:": "Kolumn:", 
   105  "Number of columns": "Liczba kolumn", 
   106  "Width:": "Szerokość:", 
   107  "Width of the table": "Szerokość tabeli", 
   108  "Percent": "Procent", 
   109  "Pixels": "Pikseli", 
   110  "Em": "Em", 
   111  "Width unit": "Jednostka", 
   112  "Fixed width columns": "Kolumny o stałej szerokości", 
   113  "Positioning of this table": "Pozycjonowanie tabeli", 
   114  "Cell spacing:": "Spacjowanie komórek:", 
   115  "Space between adjacent cells": "Przestrzeń pomiędzy komórkami", 
   116  "Cell padding:": "Wcięcie komórek:", 
   117  "Space between content and border in cell": "Przestrzeń między krawędziÄ 
   118 a zawartościÄ 
   119 komórki", 
   120 
   121  // Insert Image 
   122  "Insert Image": "Wstaw obrazek", 
   123  "Image URL:": "URL obrazka:", 
   124  "Enter the image URL here": "Podaj URL obrazka", 
   125  "Preview": "PodglÄ 
   126d", 
   127  "Preview the image in a new window": "PodglÄ 
   128d obrazka w nowym oknie", 
   129  "Alternate text:": "Tekst alternatywny:", 
   130  "For browsers that don't support images": "Dla przeglÄ 
   131darek, które nie obsługujÄ 
   132 obrazków", 
   133  "Positioning of this image": "Pozycjonowanie obrazka", 
   134  "Image Preview:": "PodglÄ 
   135d obrazka:" 
  32136} 
 • trunk/plugins/ImageManager/lang/de.js

  r294 r299  
  2222  "Refresh": "Aktualisieren", 
  2323  "Uploading...": "Hochladen...", 
  24   "Crop": "Beschneiden" 
   24  "Crop": "Beschneiden", 
  2525        "Resize": "Größe Àndern", 
  2626  "Rotate": "Drehen", 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.